Wie

Ellen Bernaerts studeerde in 2007 af aan de KU Leuven als burgerlijk ingenieur-architect. Haar eindwerk handelde over Obstakels en ‘good practices’ voor universele universiteitsgebouwen – case study: de Grote Aula van het Maria Theresiacollege. Vanaf toen was de interesse voor toegankelijke gebouwen gewekt.

Tijdens haar verdere loopbaan bij de KU Leuven – technische diensten werkte zij ondermeer een aanstiplijst uit om de toegankelijkheid van de leslokalen in kaart te brengen. Zo kunnen studenten, lokaalplanners én de architecten van de KU Leuven toegankelijkheidsinformatie raadplegen om optimaal lokalen te reserveren én gericht te verbouwen. Men is momenteel volop bezig alle data effectief beschikbaar te stellen.

In 2011 trad zij toe tot de adviesraad toegankelijkheid van de stad Leuven. Hierin zetelen ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van verenigingen van ervaringsdeskundigen. Tot op heden vormt dit engagement een belangrijke schakel om nauw betrokken te blijven bij hen die nood hebben aan een toegankelijke omgeving. Zij zijn het best geplaatst om knelpunten aan te wijzen.

In 2012 startte zij als adviseur toegankelijkheid bij het Centrum voor Toegankelijkheid van de Provincie Antwerpen (CTPA). Hier werd kennis verder uitgediept en doorgegeven aan architecten, bouwheren en aannemers. Zowel het wetgevende kader aftoetsen, als advisering van A tot Z behoorden tot het takenpakket.
Vooral deze laatste vorm van advisering geeft haar veel voldoening: tips aanreiken vanaf de ontwerpfase tot aan de oplevering met als einddoel een integraal toegankelijk resultaat.

De waardering van gebruikers achteraf vormt de kers op de taart!