Advies Toegankelijkheid

De (on)toegankelijkheid van de omgeving bepaalt of we er vlot zelfstandig kunnen gebruik van maken. Misschien moeten we hulp vragen, soms kunnen we zelfs niet deelnemen aan het dagelijkse leven, omdat de omgeving dat verhindert. Niet zelf naar de bakker, de slager, de dokter, het café, het zwembad, de bibliotheek, het gemeentehuis,… kunnen gaan beperkt je bewegingsvrijheid en je eigenwaarde.

Daarom is het belangrijk dat we onze omgeving en gebouwen zo (ver)bouwen, dat we ze in de toekomst optimaal kunnen blijven gebruiken.

 

Advies toegankelijkheid – tijdens een bouwaanvraag

Elk publiek toegankelijk gebouw dat via een bouwaanvraag wordt gebouwd of verbouwd, moet getoetst worden aan de Vlaamse stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid. Als de aanvraag binnen het toepassingsgebied valt, moet ze voldoen aan de normen die in deze verordening werden opgenomen. Deze normen zorgen ervoor dat zoveel mogelijk mensen het gebouw kunnen bezoeken en gebruiken.

Dit kan gaan van een bruikbaar toegangspad en aangepaste parkeerplaatsen, over voldoende brede deuren tot een toegankelijk toilet en douche.

U kan uw (voor)ontwerp bij ons laten toetsen aan deze wettelijke normen. Zo vermijdt u een mogelijke vertraging tijdens de bouwaanvraagprocedure.

 

Advies toegankelijkheid – verder dan de normen

De normen die zijn opgenomen in de verordening betreffende toegankelijkheid, vormen de basis van een toegankelijk gebouw. Ze beslaan echter voornamelijk elementen die in de fase van een bouwaanvraag reeds zichtbaar zijn op de plannen.

Om een integraal toegankelijk gebouw te bekomen, moet men bij de verdere uitwerking en afwerking ervan blijvend aandacht besteden aan de toegankelijkheid.

We bieden u desgewenst advies en begeleiding van bij de prille start van een bouwproject (conceptfase) tot aan de oplevering ervan, op maat van uw project en budget.

 

Advies toegankelijkheid – kleine aanpassingen, een groot verschil

De mate waarin uw gebouw of omgeving bruikbaar is, kan vaak door kleine, goedkope ingrepen gevoelig verbeteren.
Bijvoorbeeld door gericht kleurcontrasten te gebruiken, zal de ruimte veel sprekender ogen voor verschillende gebruikers: kleine kinderen, verstrooide klanten, oudere personen, mensen met een mentale beperking,
slechtzienden,…

Contacteer ons vrijblijvend voor gerichte tips om uw omgeving te verbeteren.

 

Advies toegankelijkheid – voor een waaier aan doelgroepen

Een toegankelijke omgeving helpt niet enkel ‘de rolstoelgebruiker’.

Volgende personen hebben er eveneens baat bij:

 • kleine kinderen
 • verstrooide mensen
 • grote personen
 • ouderen
 • slechtzienden
 • blinden
 • kersverse (groot)ouders met een kinderwagen
 • slechthorenden
 • doven
 • anderstaligen
 • mensen met allergieën
 • personen met autisme
 • rolstoelgebruikers
 • mensen met een mentale beperking
 • personen met een wandelstok, krukken of een rollator

U en ik dus, op verschillende momenten in ons leven… al dan niet tijdelijk…